in

Mulashi Pattern (2018) मुळशी पॅटर्न Official Full Movie In HD Released Today


HD Movies 24×7 : Watch FREE (And Legal) All Kind of Movies, TV Shows & Songs

Mulashi Pattern (2018) मुळशी पॅटर्न Official Full Movie In HD Released Today

Mulashi Pattern Original And Official Download Link….

1020p (Full HD) 1.71GB 👇👇

👉

720p (HD) 1.4GB 👇👇

👉

480p (Medium Quality ) 930MB 👇👇

👉

How To Download Movie Watch These Video….👇

निर्माता-:
प्रवीण ‌‌विठ्ठल तरडे.

ही कथा मुळशी तालुक्याची असली, तरी ती ‘प्रगत’ शहरांच्या बाजूला असलेल्या कोणत्याही भागाला लागू होईल. या कथेत आपली जमीन विकलेले एक शेतकरी कुटुंब आहे. गावचा पाटील आणि असलेल्या सखाराम (मोहन जोशी) या कर्त्या पुरुषाने जमीन विकून आलेले पैसे संपल्यानंतर त्याच बिल्डरकडे वॉचमनची नोकरी स्वीकारलेली आहे. त्याचा मुलगा राहुल (ओम भूतकर) हे सारे पाहतो आहे आणि वडिलांना सतत टोचतो आहे. हातातील सारे काही संपल्यानंतर हे कुटुंब पुणे शहरात येते. वडील मार्केट यार्डमध्ये हमालीचे काम करू लागतात. एका झटापटीत मुलगा तुरुंगात जातो आणि तेथेच त्याला नान्या भाई (प्रवीण तरडे) हेरतो. त्याला आपल्या कळपात सामील करून घेतो. या मुलाच्या एकंदर वागण्यामुळे त्याचे नाव बकासूर पडते आणि हा बकासूर एक दिवस आपल्या भाईचाच घास घेतो. आता तो सार्वभौम होतो. नियमाला बांधलेले असल्यामुळे पोलिस खाते फार काही करू शकत नसते. इन्स्पेक्टर कडू (उपेंद्र लिमये) त्यावर एक क्लृप्ती काढतात. राहुल भाई डोके लढवून एक एक शिडी चढतो आणि बरोबरीने वैरीही निर्माण करतो. घरचे मुलाच्या गुन्हेगारीतून आलेल्या पैशांवर जगणे नाकारतात. पुढे शेवट अपेक्षित वळणाने जातो.

कथा साधी, सरळ असली, तरी त्याची मांडणी, संवाद आणि पटकथा या बाबतीत लेखक-दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी चांगले काम केले आहे.

Status Queen Piyu

Mulashi Pattern Original And Official Download Link….

1020p (Full HD) 1.71GB 👇👇

👉

720p (HD) 1.4GB 👇👇

👉

480p (Medium Quality ) 930MB 👇👇

👉

How To Download Movie Watch These Video….👇

निर्माता-:
प्रवीण ‌‌विठ्ठल तरडे.

ही कथा मुळशी तालुक्याची असली, तरी ती ‘प्रगत’ शहरांच्या बाजूला असलेल्या कोणत्याही भागाला लागू होईल. या कथेत आपली जमीन विकलेले एक शेतकरी कुटुंब आहे. गावचा पाटील आणि असलेल्या सखाराम (मोहन जोशी) या कर्त्या पुरुषाने जमीन विकून आलेले पैसे संपल्यानंतर त्याच बिल्डरकडे वॉचमनची नोकरी स्वीकारलेली आहे. त्याचा मुलगा राहुल (ओम भूतकर) हे सारे पाहतो आहे आणि वडिलांना सतत टोचतो आहे. हातातील सारे काही संपल्यानंतर हे कुटुंब पुणे शहरात येते. वडील मार्केट यार्डमध्ये हमालीचे काम करू लागतात. एका झटापटीत मुलगा तुरुंगात जातो आणि तेथेच त्याला नान्या भाई (प्रवीण तरडे) हेरतो. त्याला आपल्या कळपात सामील करून घेतो. या मुलाच्या एकंदर वागण्यामुळे त्याचे नाव बकासूर पडते आणि हा बकासूर एक दिवस आपल्या भाईचाच घास घेतो. आता तो सार्वभौम होतो. नियमाला बांधलेले असल्यामुळे पोलिस खाते फार काही करू शकत नसते. इन्स्पेक्टर कडू (उपेंद्र लिमये) त्यावर एक क्लृप्ती काढतात. राहुल भाई डोके लढवून एक एक शिडी चढतो आणि बरोबरीने वैरीही निर्माण करतो. घरचे मुलाच्या गुन्हेगारीतून आलेल्या पैशांवर जगणे नाकारतात. पुढे शेवट अपेक्षित वळणाने जातो.

कथा साधी, सरळ असली, तरी त्याची मांडणी, संवाद आणि पटकथा या बाबतीत लेखक-दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी चांगले काम केले आहे.